REDAKCE MARTEK  |  PROFIL ČASOPISU  |   HARMONOGRAM  |   DISTRIBUCE  |   CENÍK  |   TECHNICKÉ ÚDAJE  |   VÝPOČET INZERÁTU 

  

PROFIL ČASOPISU

 

Titul: TV 14 dní Plzeň

Váš TV program na týden

  

Vydavatel: Martek s.r.o.

Sídlo: Děkanská 2, 140 00  Praha 4

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristika: Časopis Aviso změnil svůj název na TV 14 dní, aby lépe korespondoval s obsahem časopisu. TV 14 dní je informační  časopis, který obsahuje: TV program, rozhovory se zajímavými osobnostmi, křížovku, soutěže, zajímavosti z kulturního a společenského dění a další zajímavosti. Textová část tvoří 50 % z rozsahu časopisu.

 

Čtenáři: TV 14 dní čtou ženy 58% a muži 42%. Nejsilněji jsou zastoupeny osoby ve věku 25-59 let se středním vzděláním (61%) a vysokoškolským vzděláním (15%). Podle zaměstnání čte Aviso 60% zaměstnaných a 15% podnikatelů. Podle odpovědí na otázku týkající se postavení v zaměstnání se výrazně nejvíce čtenářů TV 14 dní přiřadilo do kategorie řadový pracovník bez podřízených 49%. TV 14 dní je určeno všem generacím ve věku od 15 ti do 60 ti let, ekonomicky aktivním a finančně dobře zabezpečeným.

 

Distribuce: TV 14 dní je distribuováno ZDARMA, prostřednictvím České pošty do téměř všech běžně dostupných schránek domácností a firem v Plzni a okolí. Dále na firemních stojanech a prostřednictvím direct marketingu do firem.

 

Periodicita: měsíčník

 

Cena za výtisk: free paper - zdarma

 

Náklad: 70 000 ks

 

Cílová skupina: Titul TV 14 dní tvoří muži i ženy. Jejich poměr je rozdělený na 42% mužů a 58% žen.Čtenáři titulu jsou ve věku 15 - 24 let (9%), ve věku 25 – 34 let (24%) 35 – 44 let (25%) a 45 – 59 let (29%). Jde o čtenáře ekonomicky aktivní se středním až vyšším příjmem, kteří jsou připraveni neustále něco nakupovat, inovovat a rekonstruovat.

 

Cíl časopisu: Cílem TV 14 dní je díky TV programu, který většina domácností používá a rozhovoru se známou osobností z kulturního života umožnit čtenářům příjemnou formou získat aktuální informace s nabídkami našich inzerentů a usnadnit jim rozhodování při výběru nejvýhodnější nabídky.

 

 

 

 

 

TV 14 dní Plzeň

Mám zájem 

o inzerci. 

Kontaktujte mne:

 

> Profil
> Harmonogram
> Distribuce
> Ceník
> Tech. údaje
> Výpočet
> WWW tipy
 
TV 14 dní
INFO speciál
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Webmaster:  
www.jsweb.cz  

REDAKCE MARTEK  |  PROFIL ČASOPISU  |   HARMONOGRAM  |   DISTRIBUCE  |   CENÍK  |   TECHNICKÉ ÚDAJE  |   VÝPOČET INZERÁTU  

 Redakce: Martek, s.r.o., Děkanská 2, Praha 4   tel.: 222 351 551, 724 780 180-1,martek@martek.cz    Copyright © 2008 Martek, s.r.o.